Laatste DMR-Hamradio Nieuws

For foreign Ham radio stations. Use the Translate function of Google Chrome Browser to translate this website.

 • South-Korea Master 4501 back on-line

  The South-Korean Master server is back on-line. Unfortunately the local administrators were not able to recover the configuration from the crashed drives. If you are a repeater owner and connect to Master 4501, you will have to re-configure the following: Static Talkgroups, Timed Subscription, Reflectors, Cluster membership, and custom repeater passwords (ask local administrators or … Continue reading “South-Korea Master 4501 back on-line”

 • Helpdesk platform for BrandMeister users and repeater sysops support

  Should you need support in utilizing the BrandMeister DMR network, support to BrandMeister users, the team has put together a commercial-grade platform that combines bug tracker, documentation and ticketing. The ticketing platform is accessible in English at this address: https://support.brandmeister.network/servicedesk/customer/portals (you will also find this link at the bottom of the brandmeister.network website, by clicking … Continue reading “Helpdesk platform for BrandMeister users and repeater sysops support”

 • New Philippines Master Server 5151

  The BM team is delighted to announce a new Master Server 5151 deployed in the Philippines, hosted on the island in the Eastern Telecoms datacenter. With the server physically located in the country, hams from the Philippines and nearby regions can enjoy lower latency, fewer hops, and thus better performance during QSOs. The server address … Continue reading “New Philippines Master Server 5151”

 • USA 3108 Master Server removal

  The USA 3108 Master Server will be removed on or around May 30th, 2020. The 3101, 3102, and 3103 masters have more than enough capacity to take the load. Anyone with existing bridges connections (CC links, XLX, OpenBridge, etc.) or if you are a repeater owner with a cluster on 3108, please open a ticket … Continue reading “USA 3108 Master Server removal”

 • BrandMeister DMR reflectors support ending by end of 2020

  The reflectors feature was implemented in the early years of BrandMeister to provide a compatibility with other DMR networks including this functionality and allow reflectors-based hotspots to connect to BrandMeister. With more and more countries appearing on DMR, the restrictive numbering format of the reflectors (4XXX) is causing talkgroups numbering conflicts for a growing number … Continue reading “BrandMeister DMR reflectors support ending by end of 2020”

 • BrandMeister DMR reaches 50,000 Self-Care Accounts

  In May 2020, the number of amateur radio operators who have created a Self-Care account on the BrandMeister DMR network has reached 50,000 unique call-signs. This milestone is a good opportunity to look back at the exponential growth of the network since it started just 4 years ago, and to say thank you to all … Continue reading “BrandMeister DMR reaches 50,000 Self-Care Accounts”

 • Nieuwe 5G-metingen: straling onder de limiet

  Naar aanleiding van het aanzetten van 5G door VodafoneZiggo heeft Agentschap Telecom vijf nieuwe 5G-metingen uitgevoerd. De gemeten elektromagnetische veldsterkte lag bij alle metingen ruim onder de blootstellingslimieten.

 • Using DMR IDs on BrandMeister

  The support team noticed a lot of questions are being sent regarding the use of IDs in radios, hotspots and repeater. Here is how BrandMeister recommends to use DMR IDs based on the different use case. Accessing BrandMeister DMR with your radio and a public repeater or hotspot All you have to worry about is … Continue reading “Using DMR IDs on BrandMeister”

 • Overheden en organisaties niet voldoende voorbereid op landelijke uitval 112

  Overheden, hulpdiensten en zorgorganisaties waren niet voldoende voorbereid op de totale onbereikbaarheid van alarmnummer 112. Dit blijkt uit onderzoek van drie toezichthouders naar de oorzaak van de storing en de handelswijze van betrokken overheden en organisaties tijdens de onbereikbaarheid van het alarmnummer 112 op 24 juni 2019. De onderzoeken zijn verricht door de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV), Agentschap Telecom (AT) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

 • Onderzoek naar toezicht op gebruik artificiële intelligentie (AI)

  Agentschap Telecom heeft een analyse laten uitvoeren naar het (toekomstige) gebruik van AI in de telecomsector en de kansen en risico’s die daaraan verbonden zijn. Uit het onderzoek van Dialogic blijkt dat het gebruik van AI – ofwel kunstmatige intelligentie – sterk zal toenemen. En dat die toename nog versneld wordt met de komst van 5G. Het onderzoeksrapport geeft richting aan de invulling van het toezicht op AI, nu en in de toekomst. Allereerst voor de telecomsector, maar mogelijk ook voor andere sectoren waarin AI steeds meer wordt toegepast, zoals transport & logistiek, energie en zorg. Agentschap Telecom werkt daarom op dit onderwerp samen met andere toezichthouders.

 • Vijf concrete voorstellen om onafhankelijkheid inspecties steviger te verankeren

  In een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet de Inspectieraad vijf concrete voorstellen om een nieuwe stap te kunnen zetten in een ontwikkeling die vijf jaar geleden is ingezet. Toen ging de regeling ‘Aanwijzingen inzake rijksinspecties’ in werking waarmee de relatie tussen ministeries en inspecties formeel werd gereguleerd. Onder andere een Wet op de rijksinspecties en eenduidige afspraken over totstandkoming en verdeling van budgetten kunnen de onafhankelijke positionering van de rijksinspecties nog steviger verankeren.

 • Publieke consultatie richtlijn beveiliging netwerk- en informatiesystemen (NIB-richtlijn)

  De Europese Commissie houdt een publieke consultatie waarin u uw mening kunt geven over de richtlijn beveiliging netwerk- en informatiesystemen (NIB-richtlijn 2016/1148). Deze richtlijn is in Nederland omgezet in de Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (Wbni). Agentschap Telecom is toezichthouder op deze wet. De consultatie is geopend tot 2 oktober 2020 en is te vinden op de website van de Europese Commissie.

 • KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo verwerven frequenties via Multibandveiling

  Vandaag is de Multibandveiling afgerond. Dit is bekend gemaakt in een persconferentie door Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en de Directeur Hoofdinspecteur van Agentschap Telecom, Angeline van Dijk. Drie partijen, KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo hebben frequenties verworven in deze veiling.

 • Agentschap Telecom verleent wederom ruimtevaartvergunning aan Nationaal Icoon Hiber

  Agentschap Telecom heeft wederom een ruimtevaartvergunning verleend aan Hiber. Met deze vergunning mag Hiber een nieuw type satelliet in een baan om de aarde brengen. Anders dan de eind 2018 gelanceerde satellieten beschikken de twee nieuwe satellieten Hiber 3 en 4 over voortstuwing en kunnen ze in de ruimte bijgestuurd worden. Met de lancering van de nieuwe satellieten, gepland voor het 4e kwartaal van dit jaar, worden de prestaties van het Hiber netwerk weer een stap verder gebracht.

 • Publieke consultatie eIDAS-verordening

  De Europese Commissie houdt een publieke consultatie waarin u uw mening kunt geven over de eIDAS-verordening (Verordening (EU) 910/2014). Agentschap Telecom houdt toezicht op verleners van vertrouwensdiensten. De consultatie is geopend tot 2 oktober 2020 en is te vinden op de website van de Europese Commissie.

 899 Views Totaal,  1 Views Vandaag

☆ Translate ☆