Radiozendamateurisme, iets voor jou?

For foreign Ham radio stations. Use the Translate Button Right Below to translate this website.website.

Ook uw reclame op deze plaats? Mail dan naar pd1wp@ziggo.nl voor de opties

Inleiding

Je leest deze brochure omdat je een geïnteresseerd persoon bent, die belangstelling heeft voor buitengewone dingen. Of je vindt het leuk om met andere mensen te praten, of je wilt iets meer weten over techniek en met name elektronica. Onze wereld zit tenslotte vol met elektronische hulpmiddelen. Als een radiostation – voor niet-commerciële doeleinden – gebruikt wordt om verbinding te maken met radiohobbyisten, noemen wij dat radioamateurisme. Dit wordt ook wel HAM Radio genoemd. Zelf noemen we ons “radiozendamateurs” of “ham operators”.

Weet je dat radiozendamateurs, 24 uur per dag 7 dagen per week, het jaar rond, op verschillende manieren verbindingen maken met andere radiozendamateurs in andere steden, landen en continenten ? Sommige radiozendamateurs doen dit met behulp van de computer, anderen gebruiken liever hun stem en de microfoon om te communiceren, weer anderen gebruiken de oudste manier van radio communicatie de seinsleutel met het Morse alfabet, hoewel het beheersen van de Morsecode tegenwoordig niet meer noodzakelijk is voor een registratie als radiozendamateur. Omdat het frequentiespectrum niet onbeperkt groot (breed) is, heeft de amateurdienst internationaal een aantal frequenties toegewezen gekregen. Die frequenties zijn ingedeeld in “banden”, bijv: de 2m band (144.000 MHz t/m 145.999 MHz), de 20m band (14.000 MHz t/m 14.349MHz) enz. Als we een lijst zouden maken van alle “buitengewone” dingen die je als radiozendamateur kunt doen, dan zouden we een aantal pagina’s kunnen vullen.

Welke mensen zou je willen ontmoeten als radiozendamateur?

Als je in een stad rondloopt passeer je mannen, vrouwen, meisjes en jongens van alle leeftijden, met hun fysieke (on) – mogelijkheden en etnische achtergronden. Ieder van hen kan een radiozendamateur zijn waar je later die dag nog een radioverbinding mee maakt. Radiozendamateurs zijn ambtenaren, bouwvakkers, dokters, ingenieurs, technici, bankiers, juristen, loodgieters, timmerlieden, bakkers, militairen, huisvrouwen, chauffeurs, enz. Zelfs koningen en staatshoofden beoefenen deze hobby: wijlen koning Hoessein van Jordanië was een radiozendamateur. Kortom, radiozendamateurs zijn een doorsnede van de maatschappij. Zo kun je als zendamateur een radioverbinding maken met het International Space Station (ISS) of met een Russische kosmonaut, of een bekende voetballer, een schip op de oceaan, of een vlieger die zijn vliegtuig op 35000 ft boven het aardoppervlak tussen de continenten heen en weer stuurt. Maar het kan ook simpel: wat dacht je van een praatje met één of een aantal radiozendamateurs bij jou in de buurt.

Nederlands beste Ham Radio Website

Wat is een roepnaam (Callsign)?

Als je bent geslaagd voor het landelijk examen, kun je een registratie aanvragen. Bij die registratie hoort een roepnaam (callsign). Veel radiozendamateurs zijn beter bekend onder hun callsign dan onder hun naam. De Nederlandse radiozendamateurs hebben de keuze uit een zelf gekozen callsign (uit een lijst met nog niet toegewezen callsigns) of een toegewezen callsign. Alle callsigns bestaan uit een unieke groep letters en nummers.

Niemand anders heeft jouw callsign.

Nederlandse callsigns beginnen altijd met een “P” gevolgd door een letter tussen “A” en “I”. Deze groep van letters noemt men de prefix . Daarna komt minstens één cijfer, gevold door 1, 2 of 3 letters. Deze laatste groep noemt men de suffix. Zo kun je de nationaliteit van een radiozendamateur altijd terug vinden via zijn/haar prefix.

Activiteiten in radioamateurisme

Een van de beste dingen van de hobby die wij “radioamateurisme” noemen is de flexibiliteit. Of je nu zoekt naar ontspanning, opwinding of een manier om je mentale en/of fysieke horizon te verleggen, het radioamateurisme biedt het je. Enkele voorbeelden:

Computers en radio zendamateurisme

Als de computer je favoriete technologie is, zul je snel ontdekken dat deze technologie naast de microfoon en de seinsleutel ook binnen het radiozendamateurisme een niet meer weg te denken stuk gereedschap is geworden. Zo zijn er een aantal verschillende manieren om digitaal te communiceren, bijv.: – Packet Radio – RTTY, – PSK31 – DMR (Digital Mobile Radio) Sommige radiozendamateurs noemen zelfs de Morsecode digitale communicatie. En ook het Internet wordt door radiozendamateurs gebruikt. Wil je een moderne radio-ontvanger zelf beluisteren en bedienen? Surf dan eens naar: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/.

Er staat een door zendamateurs van de Technische Universiteit Twente gebouwde ontvanger voor je klaar, die je op afstand via Internet kan bedienen!

Nederlands beste Ham Radio CB Shop

Ronden: geplande samenkomsten.

Als je het leuk vindt om met andere radiozendamateurs over je interesse (computer hardware en/of software, reizen, schaken, kamperen….. enz., enz.) van gedachten te wisselen, kom je al snel uit bij het fenomeen “ronden”. Een “ronde” (Eng.: Net) ontstaat als radiozendamateurs met een gezamenlijke interesse elkaar via de radio ontmoeten, op een bepaalde tijd en frequentie.

Awards & Contests

De radiozendamateur die het vriendelijke wedstrijdelement niet schuwt kan “on-the-air” op jacht gaan naar oorkonden en/of bekers.

Emergency communication (DARES)

Bij rampen hebben radiozendamateurs vaak de enige betrouwbare middelen om met de buitenwereld te communiceren. DARES betekent: Dutch Amateur Radio Emergency Service.

Satellite operation

Je gelooft het misschien niet maar radiozendamateurs hebben hun eigen communicatie satellieten. Satellite operation is een technisch uitdagende bezigheid die veel voldoening brengt voor hen die “on the final frontier” willen communiceren.

Radiozendamateurs als wereldburgers

Als je een radiozendamateur ben, dan ben je een “wereldburger” met het privilege om verbinding te maken met mensen over de hele wereld, die net als jij geregistreerd zendamateur zijn. Zo leer je van de degene met wie je verbinding maakt, over het leven in andere culturen. Zo ben ook jij een “ambassadeur” van de Nederlandse cultuur. Respecteer dus de normen en waarden van alle radiozendamateurs, en vermijd politieke en ethische onderwerpen. Alhoewel Engels de standaardtaal is tussen radiozendamateurs van verschillende nationaliteiten, wordt het door iedereen op prijs gesteld als je een paar woorden kent in de taal van je gesprekspartner, b.v. danke of sayonara. Zendamateurs bevestigen een geslaagde radioverbinding vaak met QSL-kaarten. Vanuit Nederland worden die kaarten via het Dutch QSL-bureau (DQB), een initiatief van de VRZA en de VERON, ontvangen en verzonden. Tegenwoordig worden QSL-kaarten ook vaak digitaal verzonden en ontvangen.

Veron en VRZA
De twee grootste Amateur Radio verenigingen

De registratie

Om te kunnen zenden moet je in het bezit zijn van een registratie als radiozendamateur. Deze registratie wordt verzorgd door het Agentschap Telecom (AT) van het Ministerie van Economische Zaken. Deze registratie met je callsign krijg je pas, nadat je bent geslaagd voor een landelijk examen. Er zijn twee registratiemogelijkheden en daarom ook twee examens. Het N-examen (N=Eng. Novice=nieuweling) leidt tot een N-registratie. Je mag dan vanaf 12 jaar gaan zenden op een beperkt aantal frequenties in de banden die voor radiozendamateurs zijn gereserveerd. Het F-examen (F=Eng. Full=volledig) leidt tot een F-registratie. Je mag dan vanaf 14 jaar op alle frequentiebanden voor radiozendamateurs gaan zenden. Opleidingen voor het examen worden over het algemeen verzorgd door afdelingen van verenigingen, waar ervaren radiozendamateurs hun expertise inzetten en vrije tijd opofferen om enthousiaste aspirant radiozendamateurs op te leiden tot bevoegde radiozendamateurs.

Hoe te beginnen

Nu je iets weet over het radiozendamateurisme vraag je je misschien af: “OK, hoe nu verder?” De meeste mensen beginnen met een N-examen. Het N-examen bestaat uit 35 multiple choice vragen en wordt onder toezicht van het AT afgenomen door de Stichting Radio Examens (zie de website www.radio-examen.nl), ook een initiatief van de VRZA en de VERON. De examenvragen worden gekozen uit een databank met vragen. Je kunt je voorbereiden op het examen door zelfstudie. De VRZA heeft hiervoor een cursusboek samengesteld. Ook kun je ter voorbereiding op het examen een cursus volgen die sommige VRZA-afdelingen organiseren.

Het cursusboek

De “VRZA cursus radiozendamateur” bevat leerstof voor zowel de “N”-registratie als voor de “F”-registratie. In het cursusboek wordt ervan uitgegaan dat je geen voorkennis bezit op het gebied van elektronica. Dit betekent dat jonge mensen vanaf 12 jaar deze cursus in hun eigen tempo kunnen volgen. Nadat je lid bent geworden van de VRZA, kun je het boek in PDF-vorm gratis downloaden op de website.

Het georganiseerd radiozendamateurisme: een noodzaak!

We zagen al eerder dat het frequentiespectrum niet onbeperkt groot (breed) is. Daarom hebben zendamateurs wereldwijd een aantal frequentiebanden toegewezen gekregen. Over het gebruik en behoud van de banden, die zijn bestemd voor zendamateurs, wordt zowel nationaal als internationaal door verenigingen van radiozendamateurs overleg gevoerd met de overheid.

Om de belangen van radiozendamateurs zo goed mogelijk te kunnen blijven behartigen, is het van groot belang dat elke radiozendamateur is aangesloten bij een landelijke vereniging.

Vereniging van Radio Zend Amateurs

(V) ereniging van (R) adio (Z) end (A) mateurs

De Vereniging van Radio Zend Amateurs (VRZA) is er voor jou:

  • als geregistreerd luisteramateur
  • als radiozendamateur
  • of als aspirant zendamateur

De VRZA is een vereniging, waarbij alle leden direct het bestuur controleren via de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Bij de VRZA houden we van korte lijntjes met het bestuur: ook buiten de ALV staat het alle leden vrij direct met de bestuursleden van gedachten te wisselen.

Als lid krijg je, als je je e-mailadcres hebt opgegeven, van ons een e-mail waarmee je ons maandblad CQ-PA kunt downloaden en thuis op je computer kunt bewaren.
In dit blad word je op de hoogte gehouden van alle relevante zaken met betrekking tot het radiozendamateurisme in het algemeen en de VRZA in het bijzonder.
We zeiden al eerder dat je als lid via inloggen op www.vrza.nl ook het cursusboek kunt downloaden.
Als lid kun je inloggen op “Mijn VRZA” met je e-mailadres en wachtwoord. Je krijgt dan toegang tot je persoonlijke instellingen. Je kunt dan je eigen callsign@vrza.nl e-mailadres aanvragen, wijzigingen doorgeven en je abonneren op website updates.

We hebben ook een landelijk zendstation PI4VRZ/A. De enthousiaste crew van het station verzorgt wekelijks op zaterdagmorgen een uitzending. (Nog) geen radio-ontvanger? Geen probleem want via de website www.pi4vrz.nl kun je op zaterdagmorgen de uitzending ook via Internet beluisteren. Andere voordelen van het lidmaatschap van VRZA: – je QSL-kaarten worden verzorgd door het DQB, – je bent vertegenwoordigd bij de overheid want de VRZA is gesprekspartner van het AT in het twee keer per jaar gehouden Amateuroverleg – je kunt met korting naar de VRZA Radiokampweek; zie www.radiokampweek.nl voor meer informatie.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten?

Surf naar www.vrza.nl of stuur een e-mail met je vraag aan info@vrza.nl.

Meteen lid worden van de VRZA?

Surf naar www.vrza.nl en klik op “Lidmaatschap”. Je kunt je daar via “elektronisch aanvragen” aanmelden als lid van de VRZA. Liever schriftelijk aanmelden? Stuur een briefje met je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en email-adres aan:

Ledenadministratie VRZA, Boesemsingel 61, 2411 KW Bodegraven.

 2,255 Views Totaal,  1 Views Vandaag

☆ Translate ☆