Nieuws Agentschap Telecom

For foreign Ham radio stations. Use the Translate function of Google Chrome Browser to translate this website.

Agentschap Telecom – Nieuwsberichten Nieuwsberichten op Agentschap Telecom

 • Onjuiste klantbrief
  on 22 oktober 2021 at 08:52

  Op 21 oktober 2021 bleek dat in een klantbrief van netbeheerder Stedin onterecht wordt verwezen naar Agentschap Telecom. De brief stelt dat wie geen nieuwe energiemeter laat plaatsen een last onder dwangsom van € 500,- krijgt. Stedin heeft al laten weten dat deze informatie niet juist is. Op onze website staat nadere informatie over elektriciteits-, gas- en warmtemeters. Daar vindt u ook een lijst met gas- en elektriciteitsmeters die niet meer voldoen. Afgekeurde meters moeten binnen anderhalf jaar zijn vervangen door goed werkende meters.

 • Schaars radiospectrum nog beter benutten
  on 11 oktober 2021 at 13:33

  Delen is vermenigvuldigen. Om te achterhalen of dat ook voor het gebruik van frequenties geldt, heeft Agentschap Telecom onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van dynamisch spectrumgebruik. Dat is een manier om frequenties intelligenter te delen en ongebruikte ruimte te benutten.

 • Actualisering planning uitkomst onderzoek KPN
  on 8 oktober 2021 at 13:56

  Agentschap Telecom doet onderzoek naar mogelijk ongewenste toegang tot de aftapvoorziening van KPN.

 • Meldkamers onverminderd zeer kwetsbaar
  on 23 september 2021 at 07:30

  Meldkamers zijn nog steeds zeer kwetsbaar, ondanks inspanningen van loyale medewerkers. De ICT is bijvoorbeeld sterk verouderd. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en Agentschap Telecom (agentschap) hebben er geen vertrouwen in dat er nu snel verbeteringen worden gerealiseerd. Zij dringen bij de politie en het Bestuurlijk Meldkamer Beraad aan op structurele maatregelen om het hele meldkamerstelsel verder te professionaliseren.

 • Agentschap Telecom aanwezig op event ‘Maak werk van 5G’
  on 22 september 2021 at 13:45

  Robots, autonoom vervoer, augmented reality en drones: iedereen is welkom voor een duik in de toekomst op zaterdag 2 oktober in Hoogezand! Tijdens de publieksdag voor jong en oud ‘Maak werk van 5G’ worden de mogelijkheden en kansen gedemonstreerd van 5G, de nieuwste generatie mobiele communicatie. Agentschap Telecom en het Antennebureau zijn aanwezig op dit evenement, dat onderdeel is van het Weekend van de Wetenschap.

 • Kwetsbare digitale infrastructuur vormt risico voor energietransitie
  on 12 juli 2021 at 07:00

  Wil Nederland de klimaatdoelen halen, dan moet ons land op korte termijn investeren in de veiligheid van de digitale infrastructuur. Dat stelt Agentschap Telecom naar aanleiding van het vandaag gepubliceerde rapport ‘Agentschap Telecom in de energietransitie’. De energieambities leunen sterk op de digitale infrastructuur. Maar, zo waarschuwt het agentschap, die afhankelijkheid brengt risico’s met zich mee. Om daar beter inzicht in te krijgen en vertraging van de transitie te voorkomen, start het agentschap een aantal onderzoeken en neemt het initiatief tot verdergaande samenwerking met betrokken organisaties.

 • Elektriciteitsmeters gevoelig voor stoorsignalen
  on 8 juli 2021 at 13:05

  Elektriciteitsmeters kunnen onjuist meten als gevolg van stoorsignalen. Dat meldt Netbeheer Nederland (NBNL) naar aanleiding van nationaal en internationaal onderzoek. Agentschap Telecom wil dat netbeheerders maatregelen nemen. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun elektriciteitsmeters juist meten.

 • Inspectiebeeld cybersecurity gepubliceerd
  on 29 juni 2021 at 11:46

  Op 29 juni is het Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2020-2021 gepubliceerd. Agentschap Telecom is een van de zes toezichthouders op vitale processen die hierin verslag doet over de digitale weerbaarheid van die processen. Wij houden toezicht op digitale dienstverleners, aangewezen aanbieders van essentiële diensten in de sectoren energie en digitale infrastructuur en op aanbieders van vertrouwensdiensten. Het inspectiebeeld laat zien dat Agentschap Telecom zijn toezicht stevig heeft ingericht.

 • Groter aanbod, betere kwaliteit
  on 22 juni 2021 at 14:26

  Talpa, Q-Music, Kink, Sublime, Radio Maria en Terrestrial zijn de winnaars van de landelijke veiling voor commerciële digitale radio via de ether. Ze mogen de komende twaalf jaar in heel Nederland commerciële digitale radio uitzenden.

 • Agentschap Telecom publiceert jaarbericht 2020
  on 3 juni 2021 at 07:00

  Er is een toenemende wederzijdse afhankelijkheid tussen de energievoorziening en de digitale infrastructuur. Dat signaleert Agentschap Telecom in het jaarbericht 2020.

 • Update onderzoek KPN
  on 31 mei 2021 at 12:12

  Sinds april 2021 doet Agentschap Telecom onderzoek bij KPN. Dit naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant van 17 april jongstleden. Hierbij geven we een update over de voortgang van ons onderzoek. 

 • Graafschades onverminderd hoog
  on 31 mei 2021 at 07:43

  De kans op graafschades is in 2020 licht gestegen. Agentschap Telecom concludeert dat de inspanningen van de graafketen de afgelopen vijf jaar zorgden voor een stabilisatie in de kans op graafschade, maar dat er geen sprake is van een trendbreuk. Deze conclusie is gebaseerd op basis van de cijfers zoals die door de netbeheerders gerapporteerd zijn.

 • 5G op zee
  on 17 mei 2021 at 13:00

  Tampnet en T-Mobile mogen vanaf medio mei 2021 mobiele communicatie op zee aanbieden met behulp van frequentieruimte in de 700 MHz-band. Dat is onder meer belangrijk voor personeel op platforms, windparken en schepen. De vergunningen lopen tot 31 december 2040.

 • Veiling digitale radio
  on 17 mei 2021 at 10:58

  Agentschap Telecom gaat twaalf vergunningen voor digitale radio-omroep (DAB+) met landelijk bereik veilen. Daarmee wordt het aanbod van digitale radio in Nederland verder uitgebreid. De veiling start op 22 juni 2021, om 10.00 uur. De vergunningen die onder de hamer komen zijn twaalf jaar geldig, dus tot en met 2033. De veiling vindt plaats via internet. Meer informatie vindt u op onze pagina over veilingen.

 • Opzet veiling frequenties voor snelle mobiele communicatie in consultatie
  on 12 mei 2021 at 10:49

  Nederlanders gebruiken elke dag meer en meer data via mobiele netwerken. Elektronisch betalen, online video’s, zelfrijdende auto’s, robotica, landbouw- en zorgdrones: ze zijn nu al of in de toekomst niet meer weg te denken. De grote behoefte in de samenleving aan snelle en betrouwbare mobiele communicatie vult het kabinet begin 2022 verder in met een landelijke veiling van frequenties in de voor 5G belangrijke 3,5 Gigahertz (GHz) band. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start na instemming door de ministerraad de consultatie van de conceptregelgeving op maandag 17 mei. Lees het gehele bericht op Rijksoverheid.nl.

 1,805 Views Totaal,  7 Views Vandaag

☆ Translate ☆