Spreeksleutel gebruik in auto mag wel na 1 Juli

For foreign Ham radio stations. Use the Translate Button Right Below to translate this website.

Bericht is mij toegezonden door Jan Crouwers PA4JAN uit Wijchen.


Spreeksleutel gebruik in de auto mag nog wel na 1 Juli 2019

Dit is opgevraagt door iemand anders maar verschaft wel enige duidelijkheid !!!

Geachte heer ,

In uw reactie op ons antwoord van 5 april heeft u een vraag gesteld over de situatie dat een mobilofoon, geplaatst op het dashboard, wordt gebruikt in combinatie met een microfoon in de hand.

U betoogt dat de microfoon niet onder het verbod van het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat valt. U voert hiervoor aan dat de microfoon geen mobiel elektronisch apparaat is, maar een passief onderdeel.

Het verbod op het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden wordt per 1 juli 2019 opgenomen in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

In de toelichting op deze wijziging van artikel 61a RVV 1990, wordt duidelijkheid verschaft over uw vraag. De spreeksleutel van een in het voertuig ingebouwde mobilofoon of 27MC-bakkie valt niet onder de term mobiel elektronisch apparaat.

Er zijn nog twee aspecten van belang. Uiteraard moet iemand die zo’n spreeksleutel gebruikt op het verkeer blijven letten.

Er mogen geen gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers ontstaan. Iemand die gevaar of hinder voor anderen veroorzaakt, is strafbaar op grond van de artikelen 5 en/of 6 van de Wegenverkeerswet 1994. En verder wordt het gewijzigde artikel 61a RVV 1990 over twee jaar geëvalueerd. Daarbij zal ook specifiek gekeken worden naar het gebruik van een spreeksleutel.

Heeft u naar aanleiding van dit antwoord nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit mailen naar publiek@minienw.nl.

Met vriendelijke groet,

HBJZ BurgerbrievenHoofddirectie Bestuurlijke en Juridische ZakenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat


Zoals jullie lezen is het gebruik van een externe microfoon gewoon toegestaan en de wet wordt over 2 jaar geëvalueerd. Dan wordt de spreeksleutel mee genomen in de wet. (Let wel op het beroemde kapstok artikel 5)

 1,653 Views Totaal,  5 Views Vandaag

☆ Translate ☆