DMR Review

HOME PAGE DMRREVIEW. COM

Deze website is mede mogelijk gemaakt door

For foreign Ham radio stations. Use the Translate Button Right Below to translate this website.

We hebben nu voor de buitenlandse bezoeker van deze website een vertaal knop toegevoegd. (Rechts onder) Zo is dmrreview.com geheel om te zetten naar Engels, Frans, Spaans en Duits.

Ham Radio Nieuws Flits

December 2019 door Belgische wetenschappers bevestigd als start van de nieuwe zonnecyclus

De zonneactiviteit varieert met een periode van ongeveer 11 jaar. Het tijdstip en sterkte van de maxima en minima van de zonnecyclus worden vastgesteld op basis van het aantal zonnevlekken. Deze zonnevlekkenindex wordt sinds 1981 bijgehouden en verspreid door het SILSO World Data Center dat deel uitmaakt van de Koninklijke Sterrenwacht van België.

De vorige cyclus bereikte in 2014 zijn bescheiden hoogtepunt en nam de laatste jaren geleidelijk in activiteit af. Dat het minimum er stond aan te komen, werd hoe langer hoe duidelijker door de steeds lagere zonnevlekkenindex en de steeds langere periodes van vlekkeloze dagen. Maand na maand heeft SILSO de algemene trend in de zonneactiviteit nauwlettend in de gaten gehouden. Het 13-maandelijkse gemiddelde van januari 2020, het gemiddelde over 6 maanden voor en 6 maanden na januari, steeg weer en dit voor het eerst sinds het vlekkenmaximum in 2014. Nu, september 2020, kan SILSO bevestigen dat het minimum tussen cyclus 24 en 25 inderdaad plaatsvond in december 2019. De nieuwe zonnecyclus is gestart en de zonneactiviteit stijgt naar het volgende maximum. De afgelopen zonnecyclus heeft precies 11 jaar geduurd, aangezien het laatste minimum plaatsvond in december 2008. De duur van een zonnecyclus kan variëren tussen 9 en 14 jaar, en bedraagt gemiddeld ongeveer 11 jaar. Cyclus 24 duurde dus net zo lang als het gemiddelde van alle eerdere zonnevlekkencycli.

Het tijdstip van dit minimum is een belangrijke parameter in wetenschappelijke modellen en voorspellingen van toekomstige zonneactiviteit. December 2019 valt binnen het vrij brede interval (juli 2019 tot september 2020) waarin het minimum zou liggen zoals voorspeld door het International Solar Cycle 25 Prediction Panel, ondersteund door NASA en NOAA, en waaraan SILSO deelneemt. Nu het tijdstip van het minimum officieel is vastgesteld, kan het panel de voorspelling van de volgende grote mijlpaal van de nieuwe cyclus verfijnen: het maximum, waarvan tot nu toe verwacht wordt dat het zal plaats hebben tussen 2023 en 2026. Lees zeker het NASA persbericht.

Een andere aanwijzing dat de overgang tussen de oude en de nieuwe cyclus heeft plaatsgevonden, komt uit de tellingen van individuele zonnevlekkengroepen die tot de oude en de nieuwe zonnecyclus behoren. Terwijl de meeste zonnevlekkengroepen tot september 2019 tot de vorige zonnecyclus behoorden, schakelde de dominantie in november 2019 over naar groepen van de nieuwe cyclus.

Voor meer informatie

Bron: https://www.astro.oma.be

Tech Nieuws Flits door NU.NL

Ham Radio Nieuws Flits

Ham Radio Nieuws Flits

Lifeliner/Politie Heli Radar en P2000

Politie Helikopters en sommige Lifeliners zijn niet allemaal te volgen op diverse P2000 sites. Ik ben een Applicatie tegengekomen op de Google Playstore die een andere manier heeft om bijvoorbeeld de Politie Helikopter toch te volgen. Hij is gratis te downloaden met reclame en niet alle functies actief. Echter voor een eenmalige betaling van €2,99 unlock je alle functies en is de applicatie reclamevrij.

Klik op deze regel om hem te downloaden voor Android

Klik op deze regel om hem te downloaden voor IOS

Ham Radio Nieuws Flits

Inwerkingtreding N-herijking niet per 1 januari 2021

29 December 2020

Agentschap Telecom laat op 29 december 2020 in een reactie aan de verenigingen weten dat de inwerkingtreding N-herijking niet lukt. De inwerkingtreding is pas geldig een dag nadat publicatie hiervan in de Staatscourant heeft plaatsgevonden. Die publicatie heeft dus niet plaatsgevonden. Op een eerder moment had Agentschap Telecom op Twitter de verwachting gewekt dat dit per 1 januari 2021 zou ingaan. Op het verzoek aan Agentschap Telecom om melding te maken dat de inwerkingtreding per 1 januari 2021 niet zal plaatsvinden heeft AT gemeld dat er geen capaciteit is om de melding op de website te plaatsen.

Quote AT: Er is geen capaciteit om een reactie op de website te plaatsen, aldus Agentschap Telecom

Moeite met de huidige gang van zaken inwerkingtreding N-herijking

In het verslag van het Amateur Overleg is te lezen dat, de ambtelijke top, van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk is voor de publicatie in de Staatscourant. De verantwoordelijke staatssecretaris moet hiervoor haar handtekening plaatsten. Naast de N-herijking staan er nog een aantal wijzigingen op de agenda waaronder het schrappen van de minimumleeftijd voor radiozendamateurs.

Ook hebben de amateurverenigingen herhaaldelijk verzocht om vooruitlopend op vertraagde wijziging van de regelgeving het nieuwe gebruik toe te staan. Desondanks adviseren de amateurverenigingen de vastgestelde machtigingsvoorwaarden niet te overtreden. Zij kunnen zich levendig voorstellen dat individuele N-gemachtigden graag een voorschot willen nemen op de nieuwe regelgeving, gedogen, te anticiperen of anderszins voor te sorteren op de toekomstige regelgeving

Tijdlijn N-herijking:

Op 26 oktober 2016 heeft Agentschap Telecom een verzoek gedaan aan VRZA en VERON. Een, op dat moment nog informeel verzoek, om te komen tot een gezamenlijk voorstel voor de herijking van de N-registratie. Aanleiding hiervoor is het herhaaldelijk verzoek (naar aanleiding van voorstellen tijdens de VRZA ALV en VERON VR) voor aanpassing van de mogelijkheden voor de N-registratie.

Op 9 maart 2017 ontvangen de verenigingen een formeel verzoek van Agentschap Telecom en liggen de kaders vast.

In verband met de complexiteit van de vraagstelling is besloten om niet eerder dan 15 mei 2017 een enquête te houden onder de VRZA- en VERON-leden. Deze enquête is samen met de VERON opgesteld. In april 2017 is er nog overleg met AT en zijn er ook nog conceptvragen uitgewerkt. Op 6 juli 2017 zijn de gegevens van de enquête online gezet.

Gebaseerd op de uitkomsten van de enquête stellen de VRZA en de VERON een rapport op en bieden dat aan. Het AT neemt enkele adviezen over maar wijst ook enkele adviezen af. Het rapport van AT is door de verengingen gepubliceerd.

De VRZA, VERON en DARU zullen op korte termijn een gesprek met AT aangaan waarin de teleurstelling en afkeuring onder de aandacht zal worden gebracht.

Tarief registratie in 2021 naar 44 euro

Op 28 oktober is de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2021 gepubliceerd. In de publicatie zijn onder andere de tarieven opgenomen die radiozendamateurs moeten betalen voor hun registratie. In 2021 gaan zij 44 euro betalen. Het tarief is daarmee 2 euro duurder dan in 2020, een stijging van 4,76%. Ook het doen van een radio-examen wordt duurder: het door het ministerie vastgestelde tarief voor het afleggen van een examen wordt met 3 euro verhoogd van 68 euro naar 71 euro.

Zendamateurs betalen sinds 2016 weer voor hun registratie. Dit is in lijn met het beleid van de overheid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt. De kosten voor de registratie waren bij de herintroductie in 2016 nog 31 euro. Gebruikers die geen gebruik meer willen maken van hun registratie kunnen ervoor kiezen hun registratie in te trekken. Wanneer dit voor 31 december a.s. gebeurt, zijn geen kosten over 2021 verschuldigd.

Tarieven onbemand gebruik omhoog
De tarieven voor relaisstations gaan omhoog van 184 naar 201 euro (per 3 jaar). Daarnaast komen er toezichtskosten a 79 euro per station. Deze kosten zijn nieuw. Als reden geeft Agentschap Telecom op dat “er is gebleken dat relaisstations de afgelopen jaren veel last hadden van illegale gebruikers. Om deze verstoringen aan te kunnen pakken is specifiek opsporingsonderzoek en toezicht noodzakelijk. Om dit uit te kunnen voeren is er een toezichts tarief opgenomen.”

Ham Radio Nieuws Flits

Radio-examens N en F 2021


De Stichting Radio Examens (SRE) heeft, na uitgebreid overleg met de verantwoordelijke autoriteiten, toestemming ontvangen om binnen de huidige corona-regels weer radio-examens te organiseren.

Examens op 17 maart in Nieuwegein:
De scores en de rapportage zijn op 18 maart aan Agentschap Telecom toegezonden. Het Agentschap Telecom controleert nu de gegevens en registreert van de geslaagde kandidaten de gegevens in het gebruikersregister. Ook keurt de Staatssecretaris de uitslag van het examen officieel goed. Dit duurt bij elkaar 2 tot 3 weken. Zodra het Agentschap Telecom klaar is met deze werkzaamheden, ontvangt de SRE hierover bericht. Zodra dit bericht ontvangen is, ontvangen al onze kandidaten per e-mail bericht over de uitslag. De oranje pijl in het onderstaande plaatje geeft aan waar in het proces we zijn.

Goede antwoorden voor het N-examen van 17 maart 2021 in Nieuwegein

Goede antwoorden voor het F-examen van 17 maart 2021 in Nieuwegein

Voor een N-examen bent u geslaagd met 29 of meer antwoorden goed (maximaal 11 fout)
Voor een F-examen bent u geslaagd met 35 of meer antwoorden goed (maximaal 15 fout).

De (voorlopige) slagingspercentages:
N-examen 91,7%
F-examen 84,6%

Namens mezelf (PD1WP) Wilfred van https://www.dmrreview.com, En het DMR User Database Update Team van harte gefeliciteerd met de behaalde Novice of de Full Licentie

Examens 2021: data onder voorbehoud van de COVID-19 situatie.

  • 14 april (woensdag) – Meeting District, Nieuwegein (volgeboekt)
  • 15 mei (zaterdag) – Kurioskerk, Leeuwarden (N is volgeboekt, bij F nog een plaats beschikbaar)
  • 26 mei (woensdag) – Meeting District, Nieuwegein (N-examen volgeboekt, F-examen staat open)
  •   3 juli (zaterdag) – Meeting District, Nieuwegein (inschrijving staat open)
  •   1 september (woensdag) – NH Koningshof, Veldhoven (inschrijving staat open)
  •   3 november (woensdag) – Meeting District, Nieuwegein (inschrijving nog niet geopend)
Stichting Radio Examens
Von Weberlaan 38,
3055 HZ Rotterdam
info@radio-examen.nl
010 418 43 29
06 499 72 903

Kandidaten die tijdig hebben betaald krijgen ongeveer 1 week voor het examen de uitnodiging tot deelname. Op de uitnodiging staat uw tafelnummer. Neem de uitnodiging mee naar het examen. In de uitnodiging vindt u ook de begintijd van het examen en het exacte adres van de examenlocatie.

Laten we hopen, dat we a.g.v. de komende vaccinaties na de zomer van 2021 weer ‘back to normal’ kunnen zijn.

Het Novice certificaat

Ham Radio Nieuws Flits

PI1FLD nu ook gekoppeld op TS2

Een aantal zendamateurs hadden aangegeven niet tevreden te zijn met de lokale instellingen van de repeater PI1FLD. Tijdslot 2 was alleen te gebruiken op lokaal niveau en was niet gekoppeld aan het BrandMeister netwerk. In overleg met de beheerders is er nu besloten om Tijdslot 2 mee te nemen op het netwerk en te koppelen aan de lokale netwerken. De koppeling is inmiddels een feit en er kan inmiddels gebruik maken van tijdslot 2

Ham Radio Nieuws Flits

Nederlands beste Ham Radio Website

Mijn naam is Wilfred PD1WP uit Apeldoorn. Via mijn website ga ik u op de hoogte houden over het laatste Amateur radio nieuws en de laatste DMR en zend technieken. Zeker gelet het oerwoud van nieuwe dual-band DMR-radio’s welke in een hoog tempo op de markt komen ter vervanging van de huidige single-band portofoons op het nieuwe DMR-netwerk welke in 2007 live ging. Als lid van het Dmr User Database Team hebben we de huidige digitale contact database gemaakt en updaten hem op regelmatige basis. We zitten al bijna op 190,000 id’s. De scripts worden gemaakt door de man met de gouden vingers Andy (PD2EMC) en de bestaande update tools worden gecontroleerd en zo nodig aangepast door Loui (PD1LOI) . Op deze website vind je het laatste Hamradio Nieuws, Radio testen, Firmware’s en databases voor een groeiend aantal merken DMR Portofoons. Ook kan je hier oefenen voor het Novice en het Full Licentie examen. Meer dan 100 pagina’s leesplezier vol met Hamradio Nieuws en nog veel meer.

Wimo Antennen und Elektronik GmbH

Film uit 1958 van de bouw van alom bekende Gerbrandy toren te IJsselstein.Veel plezier met deze film.

info@portoverhuur.shop


De geschiedenis van Radio Kootwijk

Coversitygroup Noord- en Oost Nederland


The World of Amateur Radio-Amateur Radio Vintage Film

HamRadio Film uit 1939

 37,131 Views Totaal,  16 Views Vandaag

☆ Translate ☆