DMR Review

HOME PAGE DMRREVIEW. COM

Deze website is mede mogelijk gemaakt door

For foreign Ham radio stations. Use the Translate Button Right Below to translate this website.

We hebben nu voor de buitenlandse bezoeker van deze website een vertaal knop toegevoegd. (Rechts onder) Zo is dmrreview.com geheel om te zetten naar Engels, Frans, Spaans en Duits.


Ham Radio Nieuws Flits

De Herijking is een feit.

Klik op deze regel om naar de nieuwspagina te gaan.

Ham Radio Nieuws Flits


Hobbyscoop (her)activeert PI2NOS Lelystad

Stichting Scoop Hobbyfonds heeft een zender voor PI2NOS in Lelystad ge(her)activeerd. Daarmee is weer dekking in een groot deel van de Noordelijke provincies. Met de Ballonvossenjacht op komst een goede aanvulling. Op de website is meer te lezen over uitbreidingen en activiteiten. Nu de Covid beperkingen langzaam afnemen kan de crew ook weer makkelijker verder bouwen aan de verschillende systemen in Nederland. PI2NOS heeft momenteel zenders in IJsselstein, Lelystad, Goes en Sittard.

Stichting Scoop Hobbyfonds kan met veel genoegen aankondigen dat sinds afgelopen donderdag, 2 september, onze bovenregionale repeater PI2NOS weer in een aanzienlijk deel van Nederland te ontvangen is dankzij de hernieuwde ingebruikname van het opstelpunt in Lelystad. Bovenop de Cellnex toren beschikken we daar over een uitstekende opstelplaats waardoor de repeater in de wijde omtrek ervan uitstekend te horen en bereiken is; dit gebied strekt zich uit tot heel Flevoland en Noord-Holland en daarnaast een groot deel van Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Tijd om even bij te praten over de stand van zaken.

In 2019 heeft de Stichting Scoop Hobbyfonds moeten beslissen om maatregelen te treffen rondom PI2NOS. Deze maatregelen waren tweeledig; enerzijds gingen veel opstelpunten verloren doordat een belangrijke sponsor niet langer tegen acceptabele kosten onze repeater kon faciliteren en daarnaast bleven inkomsten (donaties) uit die voor een belangrijk deel te wijten zijn aan de manier waarop onze landelijke repeater indertijd werd gebruikt. PI2NOS werd daarom “terugggeschroefd” naar een repeater met twee opstelpunten, namelijk een in Goes en in IJsselstein. Ook het aantal ontvangers is toen sterk afgebouwd.

In het jaar 2020 heeft de stichting haar gedachten opgemaakt hoe we nu verder konden, want het opgeven van de landelijke dekking gaf behalve rust ook erg veel verdrietige reakties bij een oneindig aantal radiozendamateurs en luisteraars. Het plan is toen opgevat om te zoeken naar manieren om de repeater een hernieuwd groot dekkingsgebied te geven die passen bij het budget wat de stichting hiervoor vrij kan maken. Dit gaat daardoor in kleine stapjes maar langzaam maar zeker begint dit vorm te krijgen.

Uiteraard kost dit allemaal heel veel geld. Steun daarom doormiddel van een Donatie. Dit kan door op de onderstaande Doneer link te klikken.

Eind vorig jaar deed zich de gelegenheid voor om ons eerdere opstelpunt in Sittard om te bouwen en de zender die voorheen in Maastricht stond op deze plek te situeren. Dat bleek een schot in de roos, de nieuwe plaats blijkt zelfs een betere dekking in Limburg en daarbuiten te bieden dan voorheen.

In IJsselstein was ook begonnen aan een nieuwe eigen infrastructuur. De repeater opstelplaats op de 20e verdieping was er al, maar we moesten een eigen nieuwe bekabeling aanleggen om weer een antenne op 350m in gebruik te kunnen nemen, zoals voorheen het geval was. Helaas speelde Covid 19 de stichting parten waardoor het ons tot een korte tijd geleden verboden was om de in aanleg zijnde EIA 1 5/8 feederkabel verder te leggen. Inmiddels is dit weer mogelijk en is de verwachting dat in IJsselstein de huidige noodantenne op 80m hoog aan de oostzijde weer “ingewisseld” kan worden voor onze hoge opstelplaats. Dit zal naar verwachting ook voor PI3UTR positieve gevolgen hebben. Nu is er veel werk aan de winkel en dus kunnen we geen exacte planning geven.

Ook in Goes is er een plan: Na lang wachten heeft ons Zeeuwse Hobbyscoop team het voor elkaar gekregen om een betere antenne opstelplaats te gaan gebruiken. Plannen worden op dit moment uitgewerkt en we zien daardoor uit naar een verbeterde zenderdekking in de maanden die voor ons liggen. Het zal niet zo zijn als in de hoogtijdagen, maar de verwachtingen zijn evengoed hooggespannen.

Dan de ontvangers: veel ontvangers zijn eerder ontmanteld of uitgeschakeld. Inmiddels hebben we alweer een zestiental (!) ontvangers QRV en zoals misschien bekend liggen er nog een tiental op de plank om hopelijk weer ingezet te kunnen worden.

PI2NOS kan dus weer met recht een bovenregionale repeater van formaat genoemd worden. We verwachten in de komende tijd de dekking in met name zuid Holland, Brabant en richting de oostkant van Gelderland te kunnen verbeteren. Ook voor het noordoosten van het land bestaan er ideeen die nadere uitwerking behoeven. Alles gaat gepaard met enorm veel werk en nieuwe investeringen en terugkerende kosten. Dat is tegelijk de achilleshiel van de stichting: Het is toenemend complex om de systemen te kunnen betalen doordat kosten stijgen. Niet in de laatste plaats zijn de negen vergunningen die Stichting Schoop Hobbyfonds bezit in Januari schrikbarend veel duurder geworden. Hierover buigt het bestuur zich momenteel, maar daarover berichten we binnenkort in een ander artikel verder.

Tenslotte: De hernieuwde uitbouw van PI2NOS geschiedt door een heel team vrijwilligers van de Stichting Scoop Hobbyfonds. Wat de repeater leuk kan maken is een toestroom van enthousiaste radiozendamateurs die interessante QSO’s voeren met elkaar. We nodigen iedereen van harte uit om PI2NOS (en onze andere repeaters) met een gezellige intensiteit te gebruiken…


Ham Radio Nieuws Flits

Nieuwe Lifeliner/Politie Heli Radar en P2000 app

Politie Helikopters en sommige Lifeliners zijn niet allemaal te volgen op diverse P2000 sites. Ik ben een Applicatie tegengekomen op de Google Playstore die een andere manier heeft om bijvoorbeeld de Politie Helikopter toch te volgen. Hij is gratis te downloaden met reclame en niet alle functies actief. Echter voor een eenmalige betaling van €2,99 unlock je alle functies en is de applicatie reclamevrij.

Klik op deze regel om hem te downloaden voor Android

Klik op deze regel om hem te downloaden voor IOS


Ham Radio Nieuws Flits

December 2019 door Belgische wetenschappers bevestigd als start van de nieuwe zonnecyclus

De zonneactiviteit varieert met een periode van ongeveer 11 jaar. Het tijdstip en sterkte van de maxima en minima van de zonnecyclus worden vastgesteld op basis van het aantal zonnevlekken. Deze zonnevlekkenindex wordt sinds 1981 bijgehouden en verspreid door het SILSO World Data Center dat deel uitmaakt van de Koninklijke Sterrenwacht van België.

De vorige cyclus bereikte in 2014 zijn bescheiden hoogtepunt en nam de laatste jaren geleidelijk in activiteit af. Dat het minimum er stond aan te komen, werd hoe langer hoe duidelijker door de steeds lagere zonnevlekkenindex en de steeds langere periodes van vlekkeloze dagen. Maand na maand heeft SILSO de algemene trend in de zonneactiviteit nauwlettend in de gaten gehouden. Het 13-maandelijkse gemiddelde van januari 2020, het gemiddelde over 6 maanden voor en 6 maanden na januari, steeg weer en dit voor het eerst sinds het vlekkenmaximum in 2014. Nu, september 2020, kan SILSO bevestigen dat het minimum tussen cyclus 24 en 25 inderdaad plaatsvond in december 2019. De nieuwe zonnecyclus is gestart en de zonneactiviteit stijgt naar het volgende maximum. De afgelopen zonnecyclus heeft precies 11 jaar geduurd, aangezien het laatste minimum plaatsvond in december 2008. De duur van een zonnecyclus kan variëren tussen 9 en 14 jaar, en bedraagt gemiddeld ongeveer 11 jaar. Cyclus 24 duurde dus net zo lang als het gemiddelde van alle eerdere zonnevlekkencycli.

Het tijdstip van dit minimum is een belangrijke parameter in wetenschappelijke modellen en voorspellingen van toekomstige zonneactiviteit. December 2019 valt binnen het vrij brede interval (juli 2019 tot september 2020) waarin het minimum zou liggen zoals voorspeld door het International Solar Cycle 25 Prediction Panel, ondersteund door NASA en NOAA, en waaraan SILSO deelneemt. Nu het tijdstip van het minimum officieel is vastgesteld, kan het panel de voorspelling van de volgende grote mijlpaal van de nieuwe cyclus verfijnen: het maximum, waarvan tot nu toe verwacht wordt dat het zal plaats hebben tussen 2023 en 2026. Lees zeker het NASA persbericht.

Een andere aanwijzing dat de overgang tussen de oude en de nieuwe cyclus heeft plaatsgevonden, komt uit de tellingen van individuele zonnevlekkengroepen die tot de oude en de nieuwe zonnecyclus behoren. Terwijl de meeste zonnevlekkengroepen tot september 2019 tot de vorige zonnecyclus behoorden, schakelde de dominantie in november 2019 over naar groepen van de nieuwe cyclus.

Voor meer informatie

Bron: https://www.astro.oma.be


Ham Radio Nieuws Flits

Tarief registratie in 2021 naar 44 euro

Op 28 oktober is de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2021 gepubliceerd. In de publicatie zijn onder andere de tarieven opgenomen die radiozendamateurs moeten betalen voor hun registratie. In 2021 gaan zij 44 euro betalen. Het tarief is daarmee 2 euro duurder dan in 2020, een stijging van 4,76%. Ook het doen van een radio-examen wordt duurder: het door het ministerie vastgestelde tarief voor het afleggen van een examen wordt met 3 euro verhoogd van 68 euro naar 71 euro.

Zendamateurs betalen sinds 2016 weer voor hun registratie. Dit is in lijn met het beleid van de overheid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt. De kosten voor de registratie waren bij de herintroductie in 2016 nog 31 euro. Gebruikers die geen gebruik meer willen maken van hun registratie kunnen ervoor kiezen hun registratie in te trekken. Wanneer dit voor 31 december a.s. gebeurt, zijn geen kosten over 2021 verschuldigd.

Tarieven onbemand gebruik omhoog
De tarieven voor relaisstations gaan omhoog van 184 naar 201 euro (per 3 jaar). Daarnaast komen er toezichtskosten a 79 euro per station. Deze kosten zijn nieuw. Als reden geeft Agentschap Telecom op dat “er is gebleken dat relaisstations de afgelopen jaren veel last hadden van illegale gebruikers. Om deze verstoringen aan te kunnen pakken is specifiek opsporingsonderzoek en toezicht noodzakelijk. Om dit uit te kunnen voeren is er een toezichts tarief opgenomen.”


Ham Radio Nieuws Flits

Onderzoek Agentschap Telecom naar het overdragen van de examentaken


Het Agentschap Telecom (AT) onderzoekt of zij haar examentaken in de toekomst kan overdragen aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Op dit moment is het nog onzeker of het CBR examentaken overneemt van AT. Een eventuele overdracht van examentaken aan het CBR zal in elk geval niet eerder dan in 2023 zijn.


Ham Radio Nieuws Flits

Examenuitslag vastgesteld door het AT over de examens zaterdag 2 Oktober (Nieuwegein)

Goede antwoorden F-examen 2 Oktober Nieuwegein
Goede antwoorden N-examen 2 Oktober Nieuwegein

Het (voorlopige) slagingspercentage voor het F-examen: 50,0%
Het (voorlopige) slagingspercentage voor het N-examen: 90,5%

Wanneer en waar worden de volgende examens gehouden?

Hieronder is een overzicht opgenomen van de komende examens. De plaats of regio waar het examen wordt gehouden staat naast de examendatum. Ook is aangegeven of inschrijven voor deze examens op dit moment mogelijk is.

Examendata 2021:

  3 november (woensdag) – Meeting District, Nieuwegein (inschrijving staat open)

Examendata 2022:

 19 januari (woensdag) – De Schakel, Nijkerk (inschrijving staat open)
   2 maart (woensdag) – Meeting District, Nieuwegein (inschrijving nog niet geopend)
 19 mei (zaterdag) – Kurios kerk, Leeuwarden (inschrijving nog niet geopend) 

Hoe laat zijn de examens?
Het F-examen start om 13.00 uur. U krijgt 1 uur en 45 minuten de tijd voor het F-examen.
Het N-examen start om 15.15 uur. U krijgt 1 uur en 15 minuten de tijd voor het N-examen. 

De aanvangstijd van het examen staat ook in de uitnodiging die u ontvangt.

Hieronder kan je de Exameneisen voor de N en voor de F downloaden

Exameneisen N

Exameneisen F


Geslaagd
, hoe nu verder.

Hoe registreert u zich als frequentiegebruiker?

Op het moment waarop u als geslaagde de brief van de Stichting Radio Examens ontvangt, heeft het Agentschap Telecom uw persoonsgegevens en uw behaalde examen(s) geregistreerd. Als u inlogt via het klantenportaal van Agentschap Telecom krijgt u een persoonlijke pagina te zien. Controleer of uw behaalde examen (certificaat) vermeld is, want dat kan soms met een paar dagen vertraging verschijnen. Als ook uw behaalde examen zichtbaar is, kunt u de door uw gekozen roepletters invullen. U wordt dan geregistreerd als radiozendamateur.

Roepletters kiezen

Het is het handigst als u eerst, voordat u de registratieprocedure start, roepletters kiest die nog niet zijn uitgegeven. Ga hiervoor naar het callbook op de website van Agentschap Telecom. Vul de door u gewenste roepletters in in het venstertje. De website meldt dan of deze roepletters zijn uitgegeven of nog beschikbaar zijn.

Doe deze test voor de zekerheid ook met een roepnaam die u als ‘tweede keus’ zou wensen voor het geval iemand anders u toevallig net voor is bij de registratie.

Registreren

Nu kunt u uw frequentiegebruik registreren. U moet zich kunnen identificeren. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. Als u in het bezit bent van een burgerservicenummer (BSN), dan gebruikt u voor uw identificatie bij het inloggen uw DigiD.

Hebt u geen BSN en dus geen DigiD, dan hebt u een inlogcode nodig om te kunnen inloggen in het register. Hiervoor moet het Aanvraagformulier inloggegevens radiozendamateur worden gedownload, ingevuld en per post worden opgestuurd aan Agentschap Telecom. Voeg een kopie van het certificaat dat u hebt ontvangen bij. De inlogcode wordt per post toegezonden.

Als u uw DigiD of inlogcode bij de hand hebt, logt u in via het klantenportaal van Agentschap Telecom. Klik op de link. U krijgt de DigiD login-pagina. Als de identificatie lukt, wordt u doorverwezen naar uw persoonlijke pagina. U kunt uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Om voor het eerst uw roepletters te registreren klikt u op Nieuwe zaak.

Registratiebewijs

U mag echter pas beginnen met zenden als u in het bezit bent van uw registratiebewijs. Dit bewijs in creditcardformaat wordt u door het Agentschap automatisch binnen vijf werkdagen na de registratie per post toegezonden. Naast het Nederlandse registratiebewijs (de ‘credit card’) verstrekt het Agentschap ook een papieren Radio Amateur Station Licence voor gebruik tijdens een kort verblijf in het buitenland.

Het Novice certificaat

Permanente licentie in het buitenland

N.B.: het certificaat dat de Stichting Radio Examens uitgeeft is geen geldig document voor het aanvragen van een permanente F- of N-licentie in het buitenland. Voor een buitenlandse F-licentie is een HAREC nodig, tegen betaling verkrijgbaar bij Agentschap Telecom. Voor een N-licentie is de Radio Amateur Station Licence van uw N-registratie voldoende. Zie hiervoor HAREC of N-certificaat op de website van van Agentschap Telecom. Met deze documenten kunt u bij de buitenlandse telecom-autoriteit een permanente licentie aanvragen.

Namens mij, Wilfred (PD1WP) beheerder/eigenaar van www.dmrreview.com van harte gefeliciteerd met de behaalde Novice of de Full Licentie

Stichting Radio Examens
Von Weberlaan 38,
3055 HZ Rotterdam
info@radio-examen.nl
010 418 43 29
06 499 72 903


Ham Radio Nieuws Flits

PI1FLD nu ook gekoppeld op TS2

Een aantal zendamateurs hadden aangegeven niet tevreden te zijn met de lokale instellingen van de repeater PI1FLD. Tijdslot 2 was alleen te gebruiken op lokaal niveau en was niet gekoppeld aan het BrandMeister netwerk. In overleg met de beheerders is er nu besloten om Tijdslot 2 mee te nemen op het netwerk en te koppelen aan de lokale netwerken. De koppeling is inmiddels een feit en er kan inmiddels gebruik maken van tijdslot 2


Ham Radio Nieuws Flits

Nederlands beste Ham Radio Website

Mijn naam is Wilfred PD1WP uit Apeldoorn. Via mijn website ga ik u op de hoogte houden over het laatste Amateur radio nieuws en de laatste DMR en zend technieken. Zeker gelet het oerwoud van nieuwe dual-band DMR-radio’s welke in een hoog tempo op de markt komen ter vervanging van de huidige single-band portofoons op het nieuwe DMR-netwerk welke in 2007 live ging. Als lid van het Dmr User Database Team hebben we de huidige digitale contact database gemaakt en updaten hem op regelmatige basis. We zitten al bijna op 190,000 id’s. De scripts worden gemaakt door de man met de gouden vingers Andy (PD2EMC) en de bestaande update tools worden gecontroleerd en zo nodig aangepast door Loui (PD1LOI) . Op deze website vind je het laatste Hamradio Nieuws, Radio testen, Firmware’s en databases voor een groeiend aantal merken DMR Portofoons. Ook kan je hier oefenen voor het Novice en het Full Licentie examen. Meer dan 100 pagina’s leesplezier vol met Hamradio Nieuws en nog veel meer.

Wimo Antennen und Elektronik GmbH

Film uit 1958 van de bouw van alom bekende Gerbrandy toren te IJsselstein.Veel plezier met deze film.

info@portoverhuur.shop


De geschiedenis van Radio Kootwijk

Coversitygroup Noord- en Oost Nederland


The World of Amateur Radio-Amateur Radio Vintage Film

HamRadio Film uit 1939

 53,238 Views Totaal,  39 Views Vandaag

☆ Translate ☆